JEŚLI PODEJRZEWASZ NIEWIERNOŚĆ SWOJEJ DRUGIEJ POŁÓWKI, WARTO TO SPRAWDZIĆ - MASZ PRAWO ZNAĆ PRAWDĘ.
Skontaktuj się z nami, nasi detektywi pomogą rozwiać Twoje wątpliwości
607 497 594 - telefon czynny 24/h

Detektyw dla biznesu

Zakres usług o charakterze detektywistycznym wykorzystywanym w biznesie jest bardzo szeroki i uzależniony prawie wyłącznie od potrzeb zleceniodawcy. Jedynymi ograniczeniami jest ich zgodność z obowiązującym prawem.

Poniżej przedstawiamy ofertę usług detektywistycznych dla biznesu:

Prowadzenia kompleksowych śledztw w zakresie przestępstw dokonanych na szkodę firm 
- ujawnianie kradzieży paliw
- kradzieże wewnątrz firm
- sprawdzanie wiarygodności zwolnień lekarski L-4

Uzyskiwanie informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach
- sprawdzenie przestrzegania klauzul konkurencyjnych.
- sprawdzanie pracowników i kontrahentów pod kątem podatności na przekupstwo
- sprawdzanie wiarygodności partnerów biznesowych zarówno teraźniejszych jak i przyszłych
- sprawdzanie stanu prawnego ruchomości i nieruchomości

Zbieranie informacji dotyczących majątku, zdolności płatniczych oraz wiarygodności w stosunkach gospodarczych osób i jednostek organizacyjnych

- analiza powiązań kapitałowych pomiędzy firmami
- ocena wiarygodności kontrahenta
- ocena wypłacalności kontrahenta

Zbieranie informacji dotyczących bezprawnego wykorzystywania w działalności gospodarczej nazw handlowych i znaków towarowych

Wykrywanie czynów nieuczciwej konkurencji

- naśladownictwo produktów
- nieuczciwa lub zakazana reklama
- nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy
- naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa
Wykrywanie kanałów ujawniania wiadomości stanowiących tajemnicę handlową.

Poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się:

- Poszukiwanie dłużników, poszukiwanie przestępców ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości

Poszukiwanie mienia:

- Poszukiwanie ukrytego majątku dłużników do celów postępowań egzekucyjnych, poszukiwanie i odzyskiwanie mienia utraconego w wyniku kradzieży lub innego przestępstwa
Zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i inne

Detektywi realizują także indywidualne usługi na zlecenie. Ich zakres uzgadniany jest każdorazowo ze zleceniodawcą, a warunkiem podjęcia takich działań jest ich zgodność z obowiązującym prawem. y szereg usług detektywistycznych kwestii podsłuchów. Zapewniamy profesjonalne wsparcie techniczne w celu odnalezienia różnego rodzaju podsłuchów. Pomagamy w zabezpieczeniu podsłuchów już odnalezionych i przekazaniu ich odpowiednim służbom.

Kontakt

Oddział Katowice
ul. Staromiejska 12 lok 16
tel. 731 500 333
rafal.biurodetektyw@gmail.com

Centrala Częstochowa
Al. NMP 31/5
42-200 Częstochowa
tel. 34 3470014
tel. 607 497 594
tel. 533 690 210

Oddział Tarnowskie Góry
ul. Lewka 10
42-600 Tarnowskie Góry
tel. 794 500 333
tel. 34 3470014